Zasady rezerwacji i pobytu w Siedlisku „ Zielna Farma” w Blankach.

-Apartamenty w Siedlisku wynajmowane są na doby.
-Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
-Przyjmujemy rezerwacje telefoniczne lub drogą elektroniczną (e-mail, sms).
-Siedlisko po przyjęciu wstępnej rezerwacji od Gościa potwierdza ją pisemnie (mail, sms). Na życzenie Gościa wysyłamy kalkulację kosztów pobytu.
-Ostateczne potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłaceniu przez Gościa zadatku w wysokości 30% wartości pobytu (nocleg) w terminie do 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji. Rezerwacja jest potwierdzana pisemnie (mail, sms).
-Pobyt ze zwierzętami jest możliwy po uprzednim poinformowaniu Gospodarza przy dokonywaniu rezerwacji. Ze względu na dużą ilość dywanów pobierana jest opłata 30 zł za dobę.  Zastrzegamy, że na terenie nie może przebywać więcej niż jeden zwierzak gości, a na terenie domu znajduje się kot.
-Bezpłatne odwołanie rezerwacji jest możliwe do 30 dni przed planowaną datą przyjazdu - po tym terminie zadatek 30% wartości pobytu nie będzie zwracany. Rezygnacja musi mieć formę pisemną.
-W przypadku skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony 100% opłatą za wszystkie zadeklarowane noclegi.
-Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić Gospodarzowi z wyprzedzeniem. Siedlisko uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
-Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy w apartamencie po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 10:00 zostanie automatycznie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu apartamentu według cennika.  
-Po uzgodnieniu z Gospodarzem jest możliwość zostawienia bagaży poza apartamentem i cieszenia się pięknem otaczającej przyrody.
-Korzystanie z sauny, ogniska, altany sprzętu wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki i urazy powstałe podczas korzystania.
-Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Siedliska powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
-Depozyt chroniący Gospodarza przed ewentualnymi zniszczeniami w kwocie 200 PLN jest pobierany przelewem przed przyjazdem lub gotówką na miejscu.  Depozyt jest zwracany przelewem w przeciągu 7 dni od wymeldowania.
-W całym domu jest dostępny radiowy Internet – WiFi (hasło margaretka).
-W naszym Siedlisku palenie jest niedozwolone.
-Cisza nocna w Siedlisku obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego.
-Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
-W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Siedlisko może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Gospodarza, uregulowania należności za zarezerwowane noclegi oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Siedliska.
-Agroturystyka „Zielna Farma” ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Siedliska lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Siedliska lub innych osób przebywających w Siedlisku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Siedlisku.
-Agroturystyka „Zielna Farma” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, proszę o poinformowanie Gospodarza, co umożliwi korektę/reakcję.
Back to Top